+36 30 646 47 61

7700 Mohács, Szabadság u. 9.

centrummohacs@gmail.com

Adatkezelés

A Centrum Panzió (továbbiakban „Panzió”) az európai uniós adatvédelmi irányelvekre vonatkozó szabályozásnak megfelelően (216/679 GDPR Eu. rendelet, ) a személyes adatok védelme, és az önrendelkezési jog tiszteletben tartása érdekében tájékoztatja Önt személyes adatainak kezeléséről.

 Az adatkezelő neve: Centrum Panzió tulajdonosa: Archi Linea Kft.

 Az adatkezelő címe: 7700. Mohács Dózsa György u. 2.

Telephely: 7700, Mohács Szabadság u 9.

 Elérhetősége:

telefon: 06 30 6464761

Honlap: www.centrummohacs.hu

Tárhely szolgáltató: Websupport Magyarország Kft. – 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében a Archi Linea Kft. az adatkezelő által kezelt személyes adatokat a Recepciós munkavállalói ismerhetik meg, valamint a törvényileg meghatározott hatósági – közfeladatot ellátók. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok a hotrest.hu szerverén kerülnek tárolásra, valamint a Booking.com és a Szállás.hu által kezelt adatokat kapjuk meg foglalás esetén.

Céges szálláshelyfoglalás esetén: Kapcsolat tartó teljes neve, e-mail cím, telefonszám, cég neve, cég címe, Számlázási adatok: pld. adószám.

Az Ön személyes adataihoz hozzáférésre jogosult alkalmazottainkat a munkaszerződésük mellékletét képező Titoktartási kötelezettség terheli és tudatában vannak annak, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használhatják, valamint hogy titoktartási kötelezettségük a munkaszerződésük megszűnése után is fennáll. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén tisztában vannak a büntetőjogi következményekkel.

Ön – Önök mint érintett kérelmezheti(-k) az adatkezelőnél: Archi Linea Kft-nél

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről.
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak- a kötelező adatkezelés kivételével – törlését.

Az Ön – Önök által szolgáltatott és kezelt adatok:

     

1

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve

 elektronikus vendégkönyv

2

Az adat felsorolása

Név:Állampolgárság, vagy hontalan státuszSzületési hely és idő:Lakcím:Külföldinél (útlevél vagy tartózkodási engedély száma:

Belföldinél személyi igazolvány száma:

Érkezés és távozás ideje:

Vendég saját kezű aláírása.

3

Az adat formája, tárolási mód

eletronikusan

4

Az adatra vonatkozó kezelési cél

Hatósági adatszolgáltatás

5

Az adatra vonatkozó kezelési jogalap

2007 évi. II. törvény és a 114/2007. (V. 24.) végrehajtási rendelete

6

Az adatra vonatkozó tárolási idő, tervezett törlési idő

2 év

7

Az adattal érintettek köre

Vendég

8

Az adat forrása

Vendég

9

Az adat továbbítása

Mohács Város Önkormányzata egyéb kötelező állami szervek

10

A szervezeten belüli, adatfeldolgozók beosztásának megnevezése

Ügyvezetők és a Recepciósok

11

Az adat fizikai, vagy elektronikus tárolási módja

Elektronikus vendégkönyv, hotrest.hu

12

Az adott adatcsoport elérésének lehetősége a cég hozzáférési – jogosultsági rendszerében

Elektronikus vendégkönyv

13

Az adatcsoport hozzáférésre jogosultak köre

Ügyvezetők. és a Recepciósok , Mohács Város Önkormányzata, Nemzeti Adóhivatal, NFÜ

sorsz

   

1

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve

Szállásfoglalás

2

Az adat felsorolása

Név:Telefonszám:

E-mail:Nyilvántartásba vétel napja:

3

Az adat formája, tárolási mód

elektronikusan

4

Az adatra vonatkozó kezelési cél

Szálláshely foglalás

5

Az adatra vonatkozó kezelési jogalap

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény2009. évi LXXVI. törvény

6

Az adatra vonatkozó tárolási idő, tervezett törlési idő

A szálláshely szolgáltatás igénybevételéig, vagy a foglalás törléséig – lemondásáig, számlázásban szereplő adatok a számviteli törvény alapján 5 év

7

Az adattal érintettek köre

Szolgáltatást igénybe venni szándékozó

8

Az adat forrása

Szolgáltatást igénybe venni szándékozó

9

Az adat továbbítása

. Hatóság részére.

10

A szervezeten belüli, adatfeldolgozók beosztásának megnevezése

Ügyvezetők (és a recepciósok a szálláshely elfoglalása előtt)

11

Az adat fizikai, vagy elektronikus tárolási módja

Papír és fájl alapú tárolás

12

Az adott adatcsoport elérésének lehetősége a cég hozzáférési – jogosultsági rendszerében

Foglalás nyilvántartás

13

Az adatcsoport hozzáférésre jogosultak köre

Ügyvezetők és Recepciósok

14

Adatkezelés szükségessége

Szálláshely biztosítása

15

Arányossági vizsgálat értékelése

A jogszabályi előírások alapján meghatározott mértékű adatok kerülnek rögzítésre.

Az adatkezelés időtartama: Szobafoglalás esetén a foglalás időpontjától számított 5 év időtartamig. A foglalás lemondásának esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. Számviteli bizonylat keletkezése esetén a számvitelről szóló 2000.évi C.tv előírásainak megfelelően 8 év.

Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése

Az adatkezelés célja: Az Archi Linea Kft mint adatkezelő a balesetek megelőzése, a testi épség védelme érdekében, valamint az esetleges szabálysértések, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése céljából a panzióban elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. A panzió nem üzemeltet elektronikus megfigyelőrendszert a szolgáltatást igénybevevő vendégek megfigyelése céljából, nem célja viselkedésüknek befolyásolása. Így nem található kamerarendszer a privát szféra biztosítására hivatott helyiségekben, illemhelyen, valamint a vendégek elszállásolására szolgáló helyiségekben (melyek alól kivétel a közösségi helyiségek pld: Bár rész,bejárat). Az üzemeltetett kamerarendszer hangot nem rögzít. A panzió vezetése elkötelezett amellett, hogy kizárólag a vendégek által is megismerhető, nyilvános pozícióval rendelkező kamerák 4 darab üzemeljenek a vállalkozás területén.

A kezelt adatok köre: A panzió területére belépő személyek kamerarendszeren látszódó arcképmása.

Az adatkezelés jogalapja: Vendégek esetében az érintett személy önkéntes hozzájárulása, a panzió területre történő belépéssel az adatkezelő a hozzájárulást megadottnak tekinti.

Az adatkezelés időtartama: A 2005.évi CXXXIII. törvény alapján 3 nap.

Az Ön – Önök jogainak megsértése esetén az alábbiakban felsoroltakhoz fordulhat jogorvoslatért:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf. 5., tel.: + 36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu ) fordulhat.

A területileg illetékes Törvényszékhez bírósági jogorvoslatért és kártérítésért. A bírósági eljárásra vonatkozó szabályokat részletesen az Infotv. 22. §-a és a PTK. tartalmazza.